Du kan ikke placere en ny ordre fra dit land. United States

PERSONDATAPOLITIK FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE I La Vente ApS

Som følge af vores samarbejde behandler vi oplysninger om dig.

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Retningslinjerne for vores behandling af personoplysninger findes i EU’s Databeskyttelsesforordning (”GDPR” - 2016/679) og den danske Databeskyttelseslov, som begge træder i kraft den 25. maj 2018. Inden denne dato er behandlingen reguleret i den nuværende danske Persondatalov.

 

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

La Vente ApS

CVR: 35829695

Jan Kousholt

Rosenalle 82

6920 Videbæk

info@lavente.dk

Tlf: 2537 9948

 

2. Formål - Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

Vi behandler dine personoplysninger som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.

 

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a)    Almindelige personoplysninger: Det er primært almindelige oplysninger såsom navn, adresse, kontaktdata, CVR.nr., CHR.nr., oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold, ejerforhold, økonomi, kontonummer mv., som vi behandler.

Almindelige oplysninger med højere beskyttelsesniveau i form af CPR.nr. og oplysninger om straffelovsovertrædelser kan også blive behandlet.

 

b)    Følsomme personoplysninger: I visse tilfælde kan vi behandle personfølsomme oplysninger. Eksempelvis kan vi i forbindelse med sygdom behandle helbredsinformationer.

 

4. Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

a)    For at kunne opfyldte vores kontrakt, samarbejdsaftale mv.

b)    For at kunne overholde gældende lovgivning.

c)    Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse.

d)    Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne.

 

5. Opbevaring af personoplysninger

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil blive opbevaret fysisk og elektronisk.

Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger.

Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 5 år efter kunde- eller samarbejdsforholdets ophør, og vil herefter blive slettet uden unødigt ophold ved årets udgang. Giver lovgivningen undtagelsesvis grundlag for en længere opbevaring kan dette finde sted.

 

6. Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

  • Direkte fra dig
  • Fra den elektroniske enhed der anvendes for at tilgå vores shop.
  • Offentlige myndigheder, fx SKAT

 

7. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart, som bistår os med at håndtere vores administration, fx lønadministration, bogholderi, hosting af it-systemer, kreditkortbetaling m.v.

Ligeledes videregiver vi dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtede hertil.

 

8. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

 9. Cookies

Denne webshop bruger såkaldte cookies.

Brugen af cookies sker for at sikre dig, at du kan handle komfortabelt hos os. Når du placerer varer i din indkøbsvogn, gemmes denne information i en cookie på din egen computer.

Hvis din browser ikke kan håndtere cookies, eller du har slået dem fra, kan du desværre ikke handle via vores web-butik. Du kan se resten af vores website, men ikke benytte web-butikken.

Du er naturligvis meget velkommen til at foretage din bestilling via e-mail.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk. En cookie er ikke et program, og kan ikke læse eller ødelægge data fra din computer.
Kun det websted, der har placeret en cookie på din harddisk kan læse cookiens indhold igen. En cookie kan ikke bruges af virus eller lignende til at gøre skade på din computer..

10. Logning og statistik

Log statistik bruges i denne butik. Et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, hvilken del af websitet de benytter mm. I vores butik anvendes log statistik alene med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter. Log statistik bruges til at skabe øget brugervenlighed.

Som regel gemmes log informationer i op til 2 år. Dette gøres for at kunne danne et billede af denne butiks besøgsmønster og udvikling over tid.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til Jan Kousholt på følgende e-mail
info@lavente.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Denne persondatapolitik er sidst opdateret: 15. maj 2018